Период на промоцията:Promotion Period:
13.06.2024 - 19.06.2024