Играй за порцеланов сервиз Tognana

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА I.Общи условия 1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта  “Игра за Фейсбук и Инстаграм” („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Супермаркети Бурлекс – www.burlex.bg. 1.2. Организатор на Играта е „ЦБА” ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202420609, ДДС №BG202420609, със ... Продължение

Лоялна кампания Noia

Официални правила на кампанията „San Ignasio Noia“ Организатор на кампанията и официални правила Кампания „San Ignasio Noia“ се организира и провежда от ЦБА ЕАД, със седалище на управление гр. Варна, бул. Народни будители 2 ет. 3 Включвайки се в кампанията, участниците приемат изложените тук правила Официалните правила са достъпни за целия период на кампанията на ... Продължение

Лоялна Кампания Brio Mocca Marble

Поради засиленият интерес от страна на клиентите, кампанията ще бъде удължена до 31.03.2024 г. или до изчерпване на наличните количества! УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА Настоящите Официални правила уреждат провеждането на Лоялна Кампания BRIO Mocca Marble! Кампанията се провежда на територията на Република България. Списък с обектите, участващи в нея ще откриете на www.burlex.bg На ... Продължение