Спечели торбичка с вкусни неща от BigLunch

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА I.Общи условия 1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта  “Игра за Фейсбук и Инстаграм” („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Супермаркети Бурлекс – www.burlex.bg. 1.2. Организатор на Играта е „ЦБА” ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202420609, ДДС №BG202420609, със ... Продължение

Лоялна Кампания Brio Mocca Marble

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА Настоящите Официални правила уреждат провеждането на Лоялна Кампания BRIO Mocca Marble! Кампанията се провежда на територията на Република България. Списък с обектите, участващи в нея ще откриете на www.burlex.bg На касата на всеки супермаркет Бурлекс в периода на Лоялната Кампания, всеки потребител може безплатно карта-паспорт. В периода на Лоялната Кампания ... Продължение

Коледна кампания 2023

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА Официални правила на играта „Коледа 2023!“ 1. Настоящите Официални правила уреждат провеждането на играта „Коледа 2023“! 2. Играта се провежда на територията на Република България. Списък с обектите участващи в нея ще откриете на: www.burlex.bg 3. На касата на всеки супермаркет Бурлекс в периода на Кампанията, всеки потребител може да ... Продължение