Период на промоцията:Promotion Period:
22.06.2023 - 28.06.2023