Период на промоцията:Promotion Period:
15.06.2023 - 21.06.2023