Christmas campaign 2023

TERMS AND CONDITIONS FOR RUNNING THE CAMPAIGN Official Christmas 2023 Game Rules! 1. These Official Rules govern the running of the Christmas 2023 game! 2. The game takes place on the territory of the Republic of Bulgaria. You will find a list of the objects participating in it at: www.burlex.bg 3. At the cash desk ... Read more

GAME FLORINA PRESENTS

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА I.Общи условия 1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта  “Игра за Фейсбук и Инстаграм” („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Супермаркети Бурлекс – www.burlex.bg. 1.2. Организатор на Играта е „ЦБА” ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202420609, ДДС №BG202420609, със ... Read more

GIVEAWAY Digital scale for body analysis

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА I.Общи условия 1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта  “Игра за Фейсбук и Инстаграм” („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Супермаркети Бурлекс – www.burlex.bg. 1.2. Организатор на Играта е „ЦБА” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202420609, ДДС №BG202420609, със ... Read more

GIVEAWAY тава LUMINARC

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА I.Общи условия 1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта  “Игра за Фейсбук и Инстаграм” („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Супермаркети Бурлекс – www.burlex.bg. 1.2. Организатор на Играта е „ЦБА” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202420609, ДДС №BG202420609, със ... Read more

Лоялна кампания Brio Copper Collection

Супермаркет Бурлекс
Официални правила за лоялна кампания: 1.Събирайте стикери от 01.11.2022 г. - 28.02.2023г. и купете с 50% отстъпка продукти BRIO Copper Collection! За всеки 10 лв.от вашата сметка получавате 1 стикер директно на касата. 2. Срещу събраните и залепени на обозначените места стикери имате възможност да закупите продукти BRIO Copper Collection с 50% отстъпка от редовната им цена. ... Read more