Лоялна кампания Brio Copper Collection

Споделете с приятели!

Официални правила за лоялна кампания:

1.Събирайте стикери от 01.11.2022 г. – 28.02.2023г. и купете с 50% отстъпка продукти BRIO Copper Collection! За всеки 10 лв.от вашата сметка получавате 1 стикер директно на касата.
2. Срещу събраните и залепени на обозначените места стикери имате възможност да закупите продукти BRIO Copper Collection с 50% отстъпка от редовната им цена.
3. Паспортът, който е безплатен може да намерите на касите в супермаркети Бурлекс, участващи в кампанията.
4. Попълнените паспорти със стикери не могат да бъдат копирани или заменяни срещу паричната им равностойност. Те могат да бъдат използвани единствено за целите на кампанията.
5. Паспортите ще бъдат отстранени, ако не отговарят на условията на кампанията, при повреда или фалшификация.
6. Поради засилен потребителски интерес е възможно някои от промоционалните продукти да се изчерпят преди края на кампанията. Бурлекс не гарантира наличността на продуктите във всички свои обекти през целия период на кампанията.
7. Бурлекс си запазва правото да преустанови и прекрати кампанията при възникване на непредвидени обстоятелства, за което своевременно ще уведоми своите клиенти в магазинната си мрежа. Кампанията е обект на тези правила в тяхната цялост и всяко публикуване на по-кратки, има само указателна цел.
8. Бурлекс не носи отговорност за загубени паспорти, стикери или клиентски карти.