Лоялна кампания Luminarc

Споделете с приятели!

Лоялна кампания Luminarc

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта  “Игра за Фейсбук и Инстаграм” („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Супермаркети Бурлекс- http://www.burlex.bg

1.2. Организатор на Играта са „ЦБА” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202420609, ДДС №BG202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Народни будители 2, тел. 052 463 065 („CBA“ или „Организаторът“) и Вертекс ООД, писано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126101908 Седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район „Надежда”, бул. „Рожен” № 25 Б.

Официални правила за лоялна кампания:

  1. Пазарувайте над 20 лв в супермаркети Бурлекс  от 01.04.2023 г. – 31.05.2023г. и купете с до 55% отстъпка продукти Lumиnarc.
  2. Информация за предлаганите продукти можете да откриете в сайта на супермаркети Бурлекс www.burlex.bg

  3. Бурлекс си запазва правото да преустанови и прекрати кампанията при възникване на непредвидени обстоятелства, за което своевременно ще уведоми своите клиенти в магазинната си мрежа. Кампанията е обект на тези правила в тяхната цялост и всяко публикуване на по-кратки, има само указателна цел.
  4. Кампанията е валидна в следните обекти: Бурлекс гр.Долни Чифлик; Бурлекс гр. Аксаково; Бурлекс Борово Хали; Бурлекс гр. Елин Пелин- ул.София – пазар; Бурлекс ж.к. Лозенец ;Бурлекс гр. Тутракан; Бурлекс ж.к. Надежда; Бурлекс ж.к. Сердика; Бурлекс ж.к. Манастирски Ливади; Бурлекс ж.к. Изток; Бурлекс ж.к. Бояна; Бурлекс ж.к. Враждебна; Бурлекс гр. Дългопол; Бурлекс ж.к. Чайка, Варна.
  5. При въпроси и рекламации относно промоционалните продукти от кампанията, посетете www.vertex.bg