Нашите печеливши

Играта приключи!  Благодарим на всички участници!

Списък с печелившите участници:

Теглене 1 – 14.09.2023 Г:

 1. Божанка Колева – комплект препарати Perlex
 2. Магдалена Илиева – комплект препарати Perlex
 3. Янка Чакърова – комплект препарати Perlex
 4. Марияна Демостенова – комплект препарати Perlex
 5. Росица Василева – комплект препарати Perlex
 6. Росица Чобанова – уред за гладене PHILIPS STH3000/2

Теглене 2 – 21.09.2023 г:

1. Жасмина Живкова – комплект препарати Perlex
2. Валентина Суваджиева – комплект препарати Perlex
3. Неделина Ташева – комплект препарати Perlex

4. Гергана Димитрова – комплект препарати Perlex
5. Радослава Илиева – комплект препарати Perlex

6. Екатерина Агова – уред за гладене PHILIPS STH3000/2

Теглене 3 – 28.09.2023 г:

 1. Anelia Filipova – комплект препарати Perlex
 2. Петя Манева – комплект препарати Perlex
 3. Стоян Хрисков – комплект препарати Perlex
 4. Соня Тодорова – комплект препарати Perlex
 5. Цанка Христанова – комплект препарати Perlex
 6. Георги Георгиев – уред за гладене PHILIPS STH3000/2

Теглене 4 – 05.10.2023 г:

 1. Николинка Рачкова – комплект препарати Perlex
 2. Вергиния Стефанова – комплект препарати Perlex
 3. Юлита Николова-Бояджийска – комплект препарати Perlex
 4. Маргарита Христова – комплект препарати Perlex
 5. Емилия Иванова – комплект препарати Perlex
 6. Ани Георгиева – уред за гладене PHILIPS STH3000/2
 7. Веселин Йолов – прахосмукачка PHILIPS FC6725/01 SPEEDPRO

Теглене 5 – 12.10.2023 г:

 1. Юлия Димитрова – комплект препарати Perlex
 2. Румян Рачков – комплект препарати Perlex
 3. Неделина Ташева – комплект препарати Perlex
 4. Ивелина Генева – комплект препарати Perlex
 5. Петранка Димова – комплект препарати Perlex
 6. Елдора Мъглова – уред за гладене PHILIPS STH3000/2

Теглене 6 – 19.10.2023 г:

 1. Кристиян Борисов – комплект препарати Perlex
 2. Георги Димитров – комплект препарати Perlex
 3. Илина Прангова – комплект препарати Perlex
 4. Анелия Панайотова – комплект препарати Perlex
 5. Лили Калудова – комплект препарати Perlex
 6. Емилия Радева – уред за гладене PHILIPS STH3000/2

Теглене 7 – 26.10.2023 г:

 1. Христо Христов – прахосмукачка PHILIPS FC6725/01 SPEEDPRO
 2. Стефанка Петрова – прахосмукачка PHILIPS FC6725/01 SPEEDPRO
 3. Силвия Гостанян – уред за гладене PHILIPS STH3000/2
 4. Ивелина Косева – уред за гладене PHILIPS STH3000/2
 5. Мариета Личева – уред за гладене PHILIPS STH3000/2
 6. Иван Илиев – уред за гладене PHILIPS STH3000/2