Oфициални правила на програма за лоялни клиенти  Бурлекс CLUB CARD

 1. Карта за лоялни клиенти Бурлекс CLUB CARD се издава и остава собственост на „ЦБА“ ЕАД.
 2. Тя се издава само на лица, навършили 18 години. Всеки клиент може да притежава само по една карта Бурлекс CLUB CARD.
 3. Всеки желаещ да станете част от програма Бурлекс CLUB CARD е необходимо да вземе своята физическа карта от касова зона, на който и да е супермаркет Бурлекс, да посети www.burlex.bg и да попълни формата за регистрация.
 4. Предоставените данни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни от „ЦБА“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202420609, ДДС №BG202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Народни будители 2, тел. 052 463 065.
 5. След като регистрацията бъде потвърдена, Бурлекс CLUB CARD става активна и започва да трупа отстъпки по следната схема:
 6. Не се трупат отстъпки при покупка на тютюневи изделия, стоки в промоция и стоки с трайно ниски цени.
 7. Натрупаните отстъпки могат да бъдат използвани във всеки един супермаркет Бурлекс, за всяка от предлаганите в него стока.
 8. За да се натрупват отстъпки по Бурлекс CLUB CARD е необходимо картата да бъде предоставена на обслужващия оператор каса, при всяко пазаруване.
 9. Натрупаните суми се отразяват в картата в момента на покупката и могат да се използват още същия ден. Натрупването на суми е без ограничение по своята стойност и продължение.
 10. Информация за достигнатите суми по Бурлекс CLUB CARD се съдържа във всеки касов бон, посочени са в долния десен ъгъл на бона след приключване на сметка, но само ако е маркирана картата Бурлекс CLUB CARD при същото това пазаруване.
 11. За да бъдат разменяни отстъпките за стоки е необходимо притежателят й да удостовери самоличността си, като предостави документ за самоличност на касиера на касата и се подпише върху касовия бон за направено плащане с отсътпките, натрупани като левов кредит по Бурлекс CLUB CARD.
 12. Ако Бурлекс CLUB CARD не се използва в продължение на 5 месеца, картата се блокира автоматично. За да бъде активирана отново, трябва да бъде подадена заявка през личния профил на притежателя, създаден в www.burlex.bg или да се осъществи връзка с наш служител през контактната e-mail форма или националния клиентски телефон 0700 88108.
 13. При загуба, кражба или увреждане на физическата карта, притежателят й трябва веднага да уведоми наш служител през контактната e-mail форма или националния клиентски телефон 0700 88 108 или да влезе в профила си на www.burlex.bg и подаде сам заявка за деактивиранe. При желание се издава нова карта.
 14. Подадените първоначално данни за регистрация и актвирине на картата могат да бъдат променяни при нужда, по всяко време на www.burlex.bg след като взезете в профила си.
 15. „ЦБА“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202420609, ДДС №BG202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Народни будители 2 в качеството си на собственик на Бурлекс CLUB CARD си запазва правото да променя условията за ползване на Бурлекс CLUB CARD по всяко време и без предизвестие, като уведоми за това своите клиенти по e-mail за връзка, посочен във формата за регистрация, както и на място в търговските обекти и оналайн на сайта на www.burlex.bg