Правила на играта

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА Играй за страхотни PERLEX награди

Играта се организира от „Трейдпро17“ ООД и се провежда на територията на Република България.

Настоящите правила за участие уреждат отношенията между организатора от една страна и участниците в играта – от друга страна, както и условията за участие в играта.

1. ПЕРИОД НА ИГРАТА

ИГРАТА СЕ ПРОВЕЖДА В ПЕРИОДА ОТ 07.09.2023 Г. ДО 26.10.2023 Г.

2. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА

Трейдпро 17“ ООД, ДРУЖЕСТВО ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА С ЕИК 204615574, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ВАРНА, КВ. ЧАЙКА, БЛ.27, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВИОЛИНА МИНЧЕВА В КАЧЕСТВОТО Й НА УПРАВИТЕЛ.

3. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

ИГРАТА СЕ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ИНТЕРНЕТ СРАНИЦА:https://perlex.fun/

4. УЧАСТНИЦИ

4.1. УЧАСТНИК В ИГРАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ДЕЕСПОСОБНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, НАВЪРШИЛО 18 (ОСЕМНАДЕСЕТ) ГОДИНИ.

4.2. С УЧАСТИЕТО СИ В ИГРАТА ВСЕКИ УЧАСТНИК ДАВА ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ САМО ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО СИ В ИГРАТА.

4.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УЧАСТНИК В ИГРАТА ЛИЦЕ, КОЕТО Е ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК ИЛИ СЪДРУЖНИК, ИЛИ РАБОТИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДРУГ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗАТОРA, ИЛИ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С РЕАЛИЗАЦИЯТА, ОСИГУРЯВАНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ИГРАТА.

4.4. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДАННИ, УСТАНОВЯВАЩИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ С ТОВА ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 4.3. ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИГРАТА ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧАСТИЕТО НА ТАКОВА ЛИЦЕ ДО ДОКАЗВАНЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТТА ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИКА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИГРАТА САМОСТОЯТЕЛНО ПРЕЦЕНЯВАТ ДАЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА Е ДОКАЗАНО.

5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5.1. ПРОВЕЖДАНЕТО И УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Играй за страхотни PERLEX награди СЕ ИЗВЪРШВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА, ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, КАКТО И ПРАВИЛАТА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ.

5.2. ЗАПОЗНАВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И УЧАСТНИКЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

5.3. УЧАСТНИКЪТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е СЪГЛАСЕН ДОБРОВОЛНО ДА ПРЕДОСТАВИ ДВЕТЕ ИМЕНА И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КАКТО И ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ, ЧЕ СЪЩИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИГРА. УЧАСТНИКЪТ Е ИНФОРМИРАН, ЧЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: TRADEPRO17.MARKETING@GMAIL.COM ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯТА ОТ УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

5.4. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРЕПАРАТИ С ТЪРГОВСКА МАРКА PERLEX В ЕДНА КАСОВА БЕЛЕЖКА НА СТОЙНОСТ МИНИМУМ 7,99 ЛЕВА .

5.5. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

ВСЕКИ УЧАСТНИК ТРЯБВА:

 • ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ И ДА ПРИЕМЕ ОФИЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА;
 • ДА ЗАКУПИ ПРЕПАРАТИ С ТЪРГОВСКА МАРКА PERLEX В ЕДНА КАСОВА БЕЛЕЖКА НА СТОЙНОСТ МИНИМУМ 7,99 ЛЕВА;
 • ДА УЧАСТВА В ИГРАТА, КАТО РЕГИСТРИРА ФИСКАЛНИЯ БОН ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПОКУПКА С ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА НА https://perlex.fun/

6. НАГРАДИ

6.1. ВСЕКИ УЧАСТНИК, ЗАКУПИЛ ПРЕПАРАТИ С ТЪРГОВСКА МАРКА PERLEX В ЕДНА КАСОВА БЕЛЕЖКА НА СТОЙНОСТ МИНИМУМ 7,99 ЛЕВА И РЕГИСТРИРАЛ ФИСКАЛНИЯ БОН ОТ НАПРАВЕНАТА ПОКУПКА, НА КОЯТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ИЗПИСАНО КАТО АРТИКУЛ ИМЕТО НА ПРОДУКТА – ПРЕПАРАТ PERLEX, КАКТО И РАЗФАСОВКАТА В KG/ ML/L, НА https://perlex.fun/ УЧАСТВА В ТОМБОЛА ЗА НАГРАДИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СЛЕДНИЯ РЕД И НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

 • НА 14.09.2023 Г: 1 БР. УРЕД ГЛАДЕНЕ С ПАРА PHILIPS STH3000/2 1000 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 100 МЛ, 5 БР. ПРОМО-КОМПЛЕКТА PERLEX: ПРЕПАРАТ ЗА КАНАЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА КИЛИМИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА МЕБЕЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФАЯНС И КОТЛЕН КАМЪК PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФУРНИ PERLEX 500МЛ
 • НА 21.09.2023 Г.: 1 БР. УРЕД ГЛАДЕНЕ С ПАРА PHILIPS STH3000/2 1000 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 100 МЛ, 5 БР. ПРОМО-КОМПЛЕКТА PERLEX: ПРЕПАРАТ ЗА КАНАЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА КИЛИМИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА МЕБЕЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФАЯНС И КОТЛЕН КАМЪК PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФУРНИ PERLEX 500МЛ
 • НА 28.09.2023 Г.; 1 БР. УРЕД ГЛАДЕНЕ С ПАРА PHILIPS STH3000/2 1000 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 100 МЛ, 5 БР. ПРОМО-КОМПЛЕКТА PERLEX: ПРЕПАРАТ ЗА КАНАЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА КИЛИМИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА МЕБЕЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФАЯНС И КОТЛЕН КАМЪК PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФУРНИ PERLEX 500МЛ
 • НА 05.10.2023 Г., 1 БР. ПРАХОСМУКАЧКА PHILIPS FC6725/01 SPEEDPRO, 1 БР. УРЕД ГЛАДЕНЕ С ПАРА PHILIPS STH3000/2 1000 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 100 МЛ, 5 БР. ПРОМО-КОМПЛЕКТА PERLEX: ПРЕПАРАТ ЗА КАНАЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА КИЛИМИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА МЕБЕЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФАЯНС И КОТЛЕН КАМЪК PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФУРНИ PERLEX 500МЛ
 • НА 12.10.2023 Г., 1 БР. УРЕД ГЛАДЕНЕ С ПАРА PHILIPS STH3000/2 1000 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 100 МЛ, 5 БР. ПРОМО-КОМПЛЕКТА PERLEX: ПРЕПАРАТ ЗА КАНАЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА КИЛИМИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА МЕБЕЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФАЯНС И КОТЛЕН КАМЪК PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФУРНИ PERLEX 500МЛ
 • НА 19.10.2023 Г., 1 БР. УРЕД ГЛАДЕНЕ С ПАРА PHILIPS STH3000/2 1000 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 100 МЛ, 5 БР. ПРОМО-КОМПЛЕКТА PERLEX: ПРЕПАРАТ ЗА КАНАЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА КИЛИМИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА МЕБЕЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФАЯНС И КОТЛЕН КАМЪК PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФУРНИ PERLEX 500МЛ
 • НА 26.10.2023 Г., 4 БР. УРЕД ГЛАДЕНЕ С ПАРА PHILIPS STH3000/2 1000 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 100 МЛ, 2 БР. ПРАХОСМУКАЧКА PHILIPS FC6725/01 SPEEDPRO

ОБЩИЯТ БРОЙ И ВИД НАГРАДИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ, СА СЛЕДНИТЕ 43 НАГРАДИ:

 • 3 БР. ПРАХОСМУКАЧКА PHILIPS FC6725/01 SPEEDPRO
 • 10 БР. УРЕД ГЛАДЕНЕ С ПАРА PHILIPS STH3000/2 1000 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 100 МЛ
 • 30 БР. ПРОМО-КОМПЛЕКТА PERLEX: ПРЕПАРАТ ЗА КАНАЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА КИЛИМИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА МЕБЕЛИ PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФАЯНС И КОТЛЕН КАМЪК PERLEX 500МЛ, ПРЕПАРАТ ЗА ФУРНИ PERLEX 500МЛ

6.2. ВСИЧКИ ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ НА НАГРАДИТЕ, ОПИСАНИ В Т. 6.1, ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ: НА 14.09.2023 Г., НА 21.09.2023 Г., НА 28.09.2023 Г., НА 05.10.2023 Г, НА 12.10.2023 Г, НА 19.10.2023 Г И НА 26.10.2023 Г. ТЕГЛЕНЕТО НА НАГРАДИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП.

7. ПОБЕДИТЕЛИ:

7.1. УЧАСТНИЦИТЕ, СПЕЧЕЛИЛИ НАГРАДИ ОТ ИГРАТА, ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ С ДВЕ ИМЕНА В МЕНЮ ПОБЕДИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА https://perlex.fun

7.2. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА УЧАСТВА С НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ НАГРАДИ, ОПИСАНИ В Т.6.1.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ:

8.1. ОРГАНИЗАТОРА НА ИГРАТА ПУБЛИКУВА ПОБЕДИТЕЛИТЕ, СПЕЧЕЛИЛИ НАГРАДИТЕ В МЕНЮТО „ПОБЕДИТЕЛИ” НА УЕБСАЙТА https://perlex.fun/

8.2. ОРГАНИЗАТОРА ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ ДА УВЕДОМИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО СЪОБЩЕНИЕ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ, КОЙТО Е ПРЕДОСТАВИЛ ТАКЪВ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В ИГРАТА.

8.3. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

ВСЕКИ ПОБЕДИТЕЛ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН В МЕНЮТО „ПОБЕДИТЕЛИ” НА УЕБСАЙТА https://perlex.fun/

8.4. СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИМЕТО НА ПОБЕДИТЕЛЯ, В 15-ДНЕВЕН СРОК, ПОБЕДИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОН И/ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС, И ДА ПРЕДОСТАВИ ПОИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ, ЗА ДА СЕ УТОЧНИ КАК И КЪДЕ ЩЕ ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ.

8.5. НАГРАДИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ЧРЕЗ КУРИЕРСКА ФИРМА, ИЗБРАНА ОТ ОРГАНИЗАТОРА.

8.6. ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ, ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ С ЛИЧНА КАРТА.

8.7. ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ СИ, ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДАННИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

 • АДРЕС;
 • ТРИ ИМЕНА;
 • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА;
 • И-МЕЙЛ АДРЕС;
 • КАСОВА БЕЛЕЖКА, ЧИЯТО СЪОТВЕТСТВА НА ИЗТЕГЛЕНИЯ ПЕЧЕЛИВШ И ЯСНО ПОКАЗВА, ЧЕ Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ В 6.1.

8.8. СЛЕД УВЕДОМЛЕНИЕТО, ИЗТЕГЛЕНИЯТ ПОБЕДИТЕЛ ТРЯБВА ДА ПОТВЪРДИ МЕТОД НА ПОЛУЧАВАНЕТО Ѝ:

8.9. ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ПОБЕДИТЕЛ, ПРЕДОСТАВИЛ НЕСЪЩЕСТВУВАЩ ИЛИ НЕПРАВИЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ, НЕПЪЛЕН ИЛИ НЕТОЧЕН АДРЕС ИЛИ ГРЕШНИ ИМЕНА.

9. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, ВСЕКИ УЧАСТНИК ДАВА СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИГРАТА. ДОБРОВОЛНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ИГРА Е НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ. ПРЕДПРИЕТИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЛАГАТ ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

9.2. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА НЕ СЛЕДЯТ, РЕДАКТИРАТ ИЛИ РАЗКРИВАТ НИКАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА ИЛИ ЗА УЧАСТИЕТО МУ В ИГРАТА И ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯ СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА – ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО:

 • СА ПОЛУЧИЛИ ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА УЧАСТНИКА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ИЛИ В ПО-КЪСЕН МОМЕНТ;
 • ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗИСКАНА ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ИЗИСКВАТ И СЪБИРАТ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ;
 • ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАТОРА ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА;
 • ДРУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА СЛУЧАИ;
 • ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗКРИВАНА И ПРЕДОСТАВЯНА НА ТРЕТИ ЛИЦА ЕДИНСТВЕНО ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ ИЛИ ДРУГИ НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ЦЕЛИ;
 • ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ И НЕ ДЪЛЖАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ЛИЦЕ, ЧИЙТО E-MAIL Е ИЗПОЛЗВАН ОТ ДРУГО ЛИЦЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ДАЛО ИЛИ НЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ТОВА;
 • ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ЗАЛИЧАВАТ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДАННИТЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ, КОИТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ В РАМКИТЕ НА УСТАНОВЕНИЯ ОТ ЗАКОНА СРОК.

9.3. ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЯМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, СВЪРЗАНА С НЕПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ.

9.4. ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА: ДЕФЕКТНО ИЛИ НЕУСПЕШНО ЕЛЕКТРОННО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ; ПОВРЕДА НА КОМУНИКАЦИОННАТА ВРЪЗКА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОРУДВАНЕ, СИСТЕМИ, МРЕЖИ, ЛИНИИ, САТЕЛИТИ, СЪРВЪРИ, КОМПЮТРИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ КОНКУРС; НЕДОСТЪПНОСТ ИЛИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ, ИЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ИЛИ КОМБИНАЦИЯ ОТ ТЯХ; ПОВРЕДА НА СИСТЕМАТА НА САЙТА; ДРУГИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

10. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

10.1. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА ЕДНОСТРАННО И ИМАТ ПРАВО ДА ГИ ИЗМЕНЯТ И ДОПЪЛВАТ ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ИМАТ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПРЕУСТАНОВЯТ РЕАЛИЗАЦИЯТА Й, КАКТО И ДА ПРЕКРАТЯТ ВРЕМЕННО ИЛИ ПОСТОЯННО УЧАСТИЕТО НА УЧАСТНИК В НЕЯ, АКО СЪЩИЯТ НЕ СПАЗВА УСТАНОВЕНИТЕ ПРАВИЛА. ДЕЙСТВИЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА Е В СИЛА И ОБВЪРЗВА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ МОМЕНТА НА ОБЯВЯВАНЕТО ИМ НА СТРАНИЦАТА https://perlex.fun/

10.2. ЗАМЯНАТА НА НАГРАДИТЕ СРЕЩУ ПАРИЧНА СТОЙНОСТ ИЛИ ДРУГИ ПОЛЗИ Е ЗАБРАНЕНА.

10.3. ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ТАКСИ, ДАНЪЦИ ИЛИ ГЛОБИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ВЪВ ВРЪЗКА С НАГРАДИТЕ. С ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА УЧАСТНИЦИТЕ СЕ СЧИТАТ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ВСЯКА ПРЕДМЕТНА ПЕЧАЛБА, ЧИЯТО ПАЗАРНА ЦЕНА Е НАД 100 ЛВ., Е ОБЛАГАЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 13 АЛ.1 Т. 21 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ДЕКЛАРИРАТ ТАЗИ ПЕЧАЛБА В ГОДИШНАТА СИ ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ЗАЕДНО С ВСЯКА ПРЕДМЕТНА ПЕЧАЛБА (НАГРАДА) С ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НАД 100 ЛВ. ДА ОСИГУРЯТ И ПРЕДОСТАВЯТ НА УЧАСТНИК, КОЙТО Е СПЕЧЕЛИЛ НАГРАДАТА НА СТОЙНОСТ НАД 100 ЛВ., УДОСТОВЕРЕНИЕ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ СТОЙНОСТТА НА НАГРАДАТА. СПЕЧЕЛИЛИЯТ НАГРАДАТА УЧАСТНИК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ИЛИ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯВАЩ СТОЙНОСТТА НА НАГРАДАТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА СВОЯТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.

11. СЪДЕБЕН СПОР

ВСЕКИ СПОРОВЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИГРАТА И УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ЩЕ СЕ РЕШАВА СЪДЕБНО ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ СЪДИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

12. ДЕЙСТВИЕ

НАСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ МОМЕНТА НА ОБЯВЯВАНЕТО ИМ НА https://perlex.fun/ И СА В СИЛА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ ОТ СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ.