Бурлекс Пазара

Адрес:

гр. Велико Търново бул. България 1

Работно време:

07:00 - 22:00

Тук ще откриете:

Каса на EasyPay
Безплатен Паркинг
АТМ Банкомат