Бурлекс Търговски парк

Адрес:

гр. Велико Търново, ул. Магистрална 17

Работно време:

08:00 - 22:00

Тук ще откриете:

Каса на EasyPay
Безплатен Паркинг
АТМ Банкомат